מרכז המידע

רישוי

רשיון יצרן ורשיון ניהול עסק

רשיון ייצור מזון - מטבח ברקן
שיון ייצור ללא גלוטן תקף לשנת 2020
רשיון ייצור ללא גלוטן - מטבח ברקן
רשיון עסק - מטבח ברקן
רשיון ייצור מטבח הוד השרון בתוקף עד סוף 2021 מוגן
רשיון ייצור מזון
מטבח הוד השרון
רשיון עסק - מטבח הוד השרון