מרכז המידע

רישוי

רשיון יצרן ורשיון ניהול עסק

תעודת רשיון יצור מזון למטבח ברקן
רשיון ייצור מזון - מטבח ברקן
תעודת רשיון יצור מזון קפוא ללא גלוטן למטבח ברקן
רשיון ייצור ללא גלוטן - מטבח ברקן
רשיון עסק - מטבח ברקן תקף עד 2024
רשיון עסק - מטבח ברקן
רשיון ייצור - מטבח הוד השרון
רשיון ייצור מזון
מטבח הוד השרון
רשיון עסק - מטבח הוד השרון
רשיון עסק - מטבח הוד השרון