ארזתם לבד?

מארז ירקות של לאנץ טיים

מקיאטו חזק אלי מלכה ארזתם לבד? 60 שניות על בית האריזה החדש שלנו נתחיל בחדשות הטובותסקרים עדכניים מראים כי בשנתיים האחרונות גדלה צריכת הירק והפרי בקרב אוכלוסית הילדים בשיעור של 50 אחוז. את הנתון המשמח ניתן לקשור בעיסוק התקשורתי המסיבי ובהגברת המודעות לנושא. המאמץ המשולב של חברות ההזנה ומפעילי הצהרונים ותשומת הלב של גורמי רשות, […]