כשרות

תעודות ואסמכתאות

המטבח של לאנץ' טיים שומר שבת, כשר ומקיים הקפדה מלאה על הלכות הפסח, עניין שנת שמיטה וכדומה. הכל תחת השגחה ופיקוח של הרבנות המקומית, בגיבוי אישורים ותעודות רלבנטיות.