רישוי

רשיון יצרן ורשיון ניהול עסק

רשיון יצרן - הכנת מזון מוכן להגשה מחוץ למקום הכנתו ומזון מוכן ללא גלוטן - אלי מלכה - לאנץ טיים
רישיון לניהול עסק - יצרן מזון