רישוי

רשיון יצרן ורשיון ניהול עסק

רשיון ייצור מזון מוכן ומזון מוכן ללא גלוטן, 2017-18
רישיון לניהול עסק - יצרן מזון